0537 472 38 64
Bizi Takip Edin

KURALLAR

Katılım Şartları

* Katılım için festival sayfasından kayıt yaptırmak yeterli değildir. Etkinlik süresince sunulacak hizmetlerden (yeme-içme, konaklama, tuvalet-duş, teknik destek vb.) yararlanabilmek için belirlenen bağış miktarının etkinliğin sayfasından duyurusu yapılan hesaba yatırılması gerekmektedir. Bağışta bulunmayanlar yukarıda bahsi geçen hizmetlerden yararlanamayacaklardır.
* Her hangi bir nedenden dolayı festivale katılmamanız durumunda, resmi, mali ve hukuki sorumluluklar çerçevesinde, yaptığınız bağışı geri ödememiz mümkün değildir.
* 0 – 14 yaş arası çocuklar için kayıt gerekmemektedir. Bu gruba Forma verilemeyecek diğer imkanların hepsinden yararlanabilecektir.Bilgi verilmesi zorunludur.
* 18 yaşından küçükler festivalimize ancak velileri ile birlikte kayıt yaparak katılabileceklerdir.
* Katılımcılar, görevlilerce yapılacak uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almak ve uymak zorundadırlar.

Giyim

* Kask kullanılması zorunludur.
* Festivalin 1.günü toplu fotoğraf çekimlerinde görsel birliktelik adına Festival Formasının giyilmesi rica olunur. Diğer günler için böyle bir zorunluluk yoktur.
* Görevli personelde tur boyunca ayırt edici bir forma olacaktır.
* Görevliler bu formayı festival boyunca giymek zorundadır.
* Katılımcılar arasında engelliler olması durumunda katılımcılar bu konu ile ilgili bilgilendirileceklerdir.

Sürüş

* Sürüş esnasında daha önceden belirlenen ve katılımcılara bildirilen “Öncü”nün önüne geçilmemeli, “Artçı”nın arkasında kalınmamalıdır.
* Kaçarlı sıralarla ilerleneceği görevlilerce belirtilecek olup aksi belirtilmediği müddetçe İKİLİ sırayla ilerlemek esastır.
* Zorunlu haller dışında öndeki bisikletçinin geçilmemesi esastır. Geçilmek durumunda kalındığında sesle “soldayım” diyerek uyarı yapılmalı ve öndeki bisikletçinin solundan geçiş yapılmalıdır. Geçişler kesinlikle sağ taraftan yapılmamalıdır!
* Ani fren ve durmalardan kaçınılmalıdır. Durmanın ya da yön değişikliğinin kaçınılmaz olduğu hallerde arkadan gelenler sesli olarak uyarılmalıdır.
* Katılımcının kendisinin ve diğer katılımcıların güvenliklerini tehlikeye atacak şekillerde ve gidonu bırakarak elleri kullanmaksızın sürüş yapmaları ve dışarıdan gelecek uyarıları duymayı engelleyecek şekilde kulaklık kullanarak radyo vb. dinlemeleri kesinlikle yasaktır.
*Bisikletinizde kafese göre suluk kullanmanız , düşmesi halinde diğer katıIımcıları tehlikeye sokabilecek pet şişe kullanılmaması tavsiye edilir.
* Mola ve konaklamalarda görevlilerce ilan edilen sürelere dikkat edilmeli, gecikmelere sebebiyet vererek tur programı aksatılmamalıdır.
* Organizasyon komitesi üyeleri, sürüş ile ilgili belirtilen bu kurallara uymayanları uyarmak ve kural ihlallerine devam etmeleri halinde katılımcımın tura katılımına son verme hakkına sahiptir.
* Grubun bir arada hareketi esastır. Kopmalar olması durumunda görevliler grubu yavaşlatarak ve hızlandırarak tekrar bir araya getirir. Böyle anlarda yönlendirmelere uyulması gerekmektedir.
* Katılımcı tur esnasında rahatsızlanması durumunda, en yakın görevliden veya diğer bir katılımcıdan yardım talep etmelidir.

Konaklama

* Katılımcılar çadırlarını görevlilerce belirlenmiş bölgelere kurar.Festival için tanımlanmamış bölgelere çadır kurulamaz.
* Sürüş anında, molalarda ve konaklama alanında diğer katılımcıları ve çevrede ikamet eden vatandaşları rahatsız edici davranışlarda bulunulmaması, gürültü yapılmaması gerekmektedir.
* Komşu çadırlarda dinlenmekte olan diğer katılımcılara saygı gösterilmeli, özellikle saat 23:00’den sonra sessiz olunmalıdır.
* Kamp alanında belirtilen noktalar dışında ateş yakmak yasaktır.
* Konaklama alanının temizliği konusunda hassas davranılmalı ve tur bitiminde konaklama alanında geriye bir atık bırakılmamalıdır.
* Katılımcı sayısını göz önünde bulundurarak oluşabilecek sıralara karşı (kayıt, yemek vb. sıralar) hazırlıklı olunmalı ve sıraya girerken tüm katılımcılar birbirine saygı çerçevesinde davranmalıdır.
* Katılımcılar festival boyunca; kayıtlar sırasında verilecek olan “FESTİVAL BİLEKLİĞİ ve BİSİKLET PLAKASI’nı kullanmak zorundadırlar.


Muvafakatname

DÜZCE BİSİKLET FESTİVALİ

Risklerin Kabulü ve Muafiyet Belgesi

Katılımcısı olduğum DÜZCE Bisikletliler platformu ve organizasyon komitesi tarafından 19 Nisan – 21 Nisan  2019 tarihleri arasında düzenlenen bisiklet festivali süresince, YAPACAĞIM TÜM AKTİVİTELERDE kendime ya da farklı kişi, kurum ve şirketlere ait malzeme ve ekipmanları kullanırken şahsıma ika olunacak, yaralanma, ölüm ve her türlü fiziksel zararlardan dolayı ne benim, ne de ailemin, mirasçılarımın veya vekillerimin, ilgili tarafları “DÜZCE Bisikletliler platformu” ve organizasyon çalışanlarını, yetkililerini, yöneticilerini, vekillerini, anlaşmalı olduğu veya birlikte çalıştığı kişi/kuruluşları gezi ile ilgili ve/veya geziye katılmamdan doğabilecek herhangi ve tüm sorumluluktan muaf tuttuğumu kabul ederim.

“DÜZCE Bisikletliler platformu” ve organizasyon komitesinin düzenlediği festival etkinliği için gerekli ön koşullara, özellikle sağlık açısından uygun olduğumu beyan ederim. Bunun yanı sıra festival parkurlarında ve/veya sırasında her türlü doğa ve iklim şartlarında meydana gelebilecek ve hayati tehlike yaratabilecek yaralanmalar dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, acil ya da daha sonra tedavi gerektirebilecek yaralanmaların ortaya çıkması tehlikesini barındırdığını kabul ederim.

Organizasyon komitesi, “DÜZCE Bisikletliler platformu” ne katılımımdan kaynaklı herhangi bir kurtarma, tahliye veya tıbbi masraflardan dolaylı veya dolaysız hiçbir şekilde sorumlu değildir, bütün masraflar benim sorumluluğumdadır; burada açıklar ve kabul ederim.

”DÜZCE Bisikletliler platformu” bütün katılımcılar tarafından da kabul edilir ki, herhangi bir sebepten dolayı (hava ve deniz koşulları, teknik arıza, yetersiz katılım v.b.) gezi veya eğitimlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

“DÜZCE Bisikletliler platformu”, katılımcının sağlığı veya hareketleri, gezinin güvenliğini, düzgün işlemesini ve zevkini tehdit ediyorsa kişi veya kişilerin geziye devam etmesine engel olma hakkını saklı tutmaktadır.  Bu tarz bir red veya iptal etme durumunda DÜZCE Bisikletliler platformu ve organizasyon komitesi, herhangi bir ödeme veya transfer yapmak zorunda değildir.

”DÜZCE Bisikletliler platformu” ve benim aramda çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta aşağıdaki koşulların geçerli olacağını kabul ederim:

Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir sorun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ele alınacak, yorumlanacak ve çözülecektir

Katılımcı hiçbir durum ve şartta ” DÜZCE Bisikletliler platformu” ve organizasyon komitesinden tazminat miktarı vs. talep edemez.

Risklerin Kabulü

Seçtiğim gezide katılımcı olarak yaralanma, gecikme ve beklenmeyen olayların oluşabileceği uzak, ücra ve sapa yerlere yapılacak yolculuklarda meydana gelebilecek tehlikeleri ve riskleri kabul etmekteyim. Bunların yanı sıra, yeterli bir doğa/bisiklet sporcusu olduğumu ve söz konusu festival/ etkinlik için gerekli deneyim, bilgi, donanım, beceri ve diğer yeterlilikleri sağladığımı; festival/etkinlik şartnamesi/kuralları hakkında bilgi sahibi olduğumu da beyan ederim.

Bana söylenen uyarılara sadık kalarak “DÜZCE Bisikletliler platformu” sırasında belirlenen sınırlar içinde kalmam, kurallara uymam gerektiğini biliyorum.

Grup halinde seyahat ve hareket etmenin her zaman değişik arzulara, seyahat hedeflerine, kişilikler ve grup üyelerinin fiziksel kapasitelerine uyum sağlamayı gerektirebileceğinin bilincindeyim.

Grup lideri iyi niyet, dürüstlük ve yetkisi doğrultusunda hareket edebileceği ve grup güvenliği için kararlar alabileceği ve alınan kararların kişisel memnuniyet sağlayamayacağı fakat grubun tümünün güvenliği için gerekli olduğu konusunda aydınlatıldım.

Bu belgeyi imzalayarak, kendi can güvenliğimle ilgili sorumluluklarımı kabul etmekteyim ve doğabilecek her türlü tehlike ve kazadan T.C kanunlarının verdiği en geniş yetki anlamında ” DÜZCE Bisikletliler platformu” ve organizasyon komitesini herhangi veya her türlü sorumluluktan muaf tutarım.

Ben, bu belgeyle, meydana gelebilecek herhangi bir şahsi yaralanma, maddi manevi zarar ve tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüm gibi tüm sorumluluklardan kendim sorumlu olduğumu,

Psikolojik, fiziksel ve diğer tüm hususlarda bu geziye/festivale katılmak için uygun olduğumu ve herhangi özel tıbbi gereksinime duymadığımı, tüm tıbbi ve hayat sigortasından ve tahliye masraflarından sorumlu olduğumu,

Önceki paragrafların başıma gelebilecek zararlar konusunda adil ve akla uygun sınırlandırmalar olduğunu kabul ederim.

Fotoğraf / Video Feragatı:

DÜZCE Bisikletliler platformu” yetkililerinin gezi, eğitim ve faaliyetler boyunca fotoğrafımı veya video çekmesini kabul eder, izin verir ve hibe ederim, ve bu tür fotoğraflar için tüm haklarımdan feragat ederim.

İşbu belgenin hükümleri sadece şifahi nitelikte olmayıp bir sözleşme teşkil etmektedir. Risklerin Kabulü ve Muafiyet Belgesi’nin kendim ve ” DÜZCE Bisikletliler platformu” ve/veya  ilgili organizasyonları arasında bir kontrat olduğunu ve kendi isteğim ile imzaladığımı beyan ve kabul ederim.

BU BELGEYİ TAMAMEN OKUDUM VE ANLADIM

BLOG

SPONSORLARIMIZ

DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ÖZTÜRK BİSİKLET
WOODY